Signat el conveni amb l’Ajuntament de Vacarisses sobre Dret Animal

14/06/2018

Com a continuació de la col·laboració que ja s’havia establert entre la Comissió de Dret Animal i l’Ajuntament de Vacarisses, avui el nostre degà Ignasi Puig i la presidenta de la Comissió de Dret Animal Susanna Vilaseca, han signat amb l’Ajuntament de Vacarisses, i concretament amb el seu alcalde Toni Masana i la seva regidora de Sanitat, , el conveni entre el nostre Col·legi i l’Ajuntament.

En virtut d’aquest conveni, la nostra Comissió assessorarà i orientarà l’Ajuntament de Vacarisses en l’aplicació de la normativa en Dret Animal, i també oferirà formació i les accions informatives que s’acordin sobre aquest tema, plantejant les propostes de millora que trobi més adients.

Agraïm a l’Ajuntament de Vacarisses la seva sensibilització en aquesta qüestió i la seva predisposició a treballar-hi!