Inscripció per prestar serveis (TOAD, SOJ, SOM…)

Alta, baixa i modificacions Servei Torn d'Ofici

  • Tràmit: Els col·legiats podeu demanar la vostra alta al Servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut sempre i quan compliu els requisits que es detallen al Reglament TOAD del nostre Col·legi. També podeu sol·licitar-ne la baixa total (del TOAD) o parcial (d’alguns dels torns) o sol·licitar la inscripció a torns als quals no esteu inscrits actualment. Recordeu que, en tot cas, per a la inscripció als torns que demanen una formació específica (violència de gènere, menors, estrangeria) haureu d’acreditar documentalment la formació que heu rebut.
  •  Documentació: Un cop que haureu emplenat la sol·licitud corresponent, envieu-la signada digitalment o porteu-la a la Secretaria del Col·legi i en donarem trasllat a la Comissió del Torn d’Ofici, que serà qui la valorarà i us respondrà al més aviat possible.

Sol·licitud d’ alta al TOAD

Sol·licitud de baixa del TOAD

 

Sol·licitud de modificació (ampliació o reducció) dels torns als quals esteu adscrits

Vull prestar el Servei d'Orientació Jurídica

  • Tràmit: Els col·legiats podeu presentar la sol·licitud per prestar el Servei d’Orientació Jurídica als Ciutadans, que s’ofereix a les dependències col·legials dels Jutjats de Terrassa, a la Delegació del Col·legi a Rubí i també a Sant Cugat.
  •  Documentació: Un cop que haureu emplenat la sol·licitud corresponent, envieu-la a la Secretaria del Col·legi (signada digitalment) i en donarem trasllat a la Comissió del Torn d’Ofici, que serà qui la valorarà i us respondrà al més aviat possible.

 Sol·licitud d’ alta al SOJ

Vull prestar el Servei d'Orientació en Mediació

  • Tràmit: Els col·legiats que sigueu, a més, mediadors, podeu presentar la sol·licitud per prestar el Servei d’Orientació en Mediació que s’ofereix als ciutadans.
  •  Documentació:  Un cop que haureu emplenat la sol·licitud corresponent, envieu-la a la Secretaria del Col·legi (signada digitalment) i en donarem trasllat a la Comissió de Mediació (CEMICAT), que serà qui la valorarà i us respondrà al més aviat possible.

Sol·licitud d’ alta al SOM

Alta Convenis Administracions (OFIMEH, SIDH ...)

  • Tràmit: Periòdicament, i en virtut dels convenis de col·laboració que tenim amb l’Administració (especialment d’àmbit local, i.e. els ajuntaments), demanem que els  col·legiats presenteu les vostres candidatures per prestar serveis d’assessorament legalAquests serveis s’ofereixen habitualment a les dependències que designen els ajuntaments, que també estableixen els horaris de prestació del servei i el preu/hora que percebrà el col·legiat seleccionat. Aquests detalls, així com els requisits de cada plaça, els donem a conèixer des del Col·legi a tots els col·legiats a travès de circular cada vegada que es produeix una vacant.
  •  Documentació:  Envieu-nos un correu electrònic a la bústia de correu secretaria@icater.org (o veniu personalment a la Secretaria del Col·legi) un escrit indicant-nos que esteu interessats a prestar el servei, juntament amb la documentació que es sol·liciti en cada cas. La traslladarem a la Junta de Govern, que us respondrà tan bon punt sigui possible.

_______________________________________________

  •  Convocatòries obertes:

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta per a la presentació de candidatures