Fulls d’encàrrec

És recomanable i, fins i tot, necessari, que per cada assumpte que porteu (judicial o extrajudicial), els advocats establiu els vostres honoraris mitjançant un full d’encàrrec.

 

En aquest full d’encàrrec professional haurà de quedar fixat de forma clara i detallada l’import dels honoraris i altres aspectes relacionats, com ara la forma de pagament, el contingut de l’encàrrec professional, les actuacions incloses i excloses d’aquest pressupost, la forma de determinació dels honoraris en cas de finalització anticipada de l’encàrrec, els riscos del procediment judicial o extrajudicial, els riscos d’una eventual condemna en costes i altres clàusules que puguin ser útils o necessàries segons el tipus d’actuació professional.

 

A continuació trobareu els models de fulls d’encàrrec que els Col·legis d’Advocats catalans hem elaborat en el si el Consell de l’Advocacia Catalana, en la versió per advocats i en la versió per a societats professionals.

 

Des del Col·legi us recomanem que els utilitzeu SEMPRE perquè quedin clars tots els aspectes de cada encàrrec que realitzeu per un client.

Models de fulls d'encàrrec advocat-client (versió advocat)

Models de fulls d'encàrrec advocat-client (versió societat professional)