Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Busqueu un/a col·legiat/da?

Accediu al Cercador d’Advocats i Advocades de l’ICATER

Des d’aquesta aplicació, que està permanentment actualitzada, podreu cercar els advocats/des col·legiats a l’ICATER per nom, cognoms o adreça. Recordeu que les dades que us apareixeran seran les dades professionals que ens ha autoritzat a publicar cada col·legiat/da.

Accediu al Registre d’Administradors Concursals

Dins aquest Registre trobareu tots els col·legiats/des de Terrassa que estan habilitats per ser designats pels Tribunals com a Administradors Concursals.

 

Recordeu que la inclusió en aquest Registre és voluntària i que, si sou col·legiats a l’ICATER i compliu tots els requisits, podeu demanar que us hi inscrivim. Consulteu els requisits i el tràmit al Catàleg de Serveis.