Segons el TS: les adreces IP són dades personals a efectes de la LOPD i no poden utilitzar-se ni tractar-se sense el consentiment explícit dels titulars

04/11/2014

Segons la sentència del 3 d’octubre de 2014 de  la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Supremo, assenyala que les adreces IP són dades personals en el sentit de l’art. 3 LOPD, perquè contenen informació relacionada amb persones físiques “identificades o indentificables”, ja que a partir d’una adreça IP es pot identificar directa o indirectament la identitat de l’interessat (atès que els proveïdors d’accés a Internet tenen contstància dels noms, telèfon i altres dades identificatives dels usuaris als quals han assignat les adreces IP).

El TS contesta d’aquesta manera el recurs de cassació que havia interposat l’Associació de Productores de Música de España (Promusicae), contra la sentència de l’Audiència Nacional que els denenegava l’exempció del deure d’informar sobre l’eventual tractament de les dades personals consistents en les IPs.

El TS assenyala també la inexistència d’un consentiment tàcit dels interessats (titulars de les IPs) per al tractament de dades que Promusicae pretén fer, perquè, segons el tribunal, és impossible equiparar el coneixement per part del titular de què la seva adreça IP és visible en les xarxes P2P (peer-to-peer) amb el seu consentiment per a què aquestes dades, juntament amb altres dades del seu tràfic, siguin tractades automatitzadament.