Segons el TS, és compatible demanar una excedència per cura dels fills amb el treball per compte propi

26/03/2015

El Tribunal Suprem ha resolt que és compatible el treball per compte propi durant l’excedència sol·licitada per tenir cura dels fills.

 

La sentència STS 708/2015, del passat 10 de febrer, reconeix que la demandant té dret a rebre la prestació per maternitat derivada de la seva afiliació al RGSS malgrat que durant l’excedència que va sol·licitar a la seva feina per tenir cura del seu anterior fill va afiliar-se al RETA.

 

La Sala 4a del Tribunal rebutja l’argument del TSJ que considera un privilegi la cotització efectiva i situació assimilada a l’alta durant els períodes d’excedència per tenir cura dels fills i que lliga aqest privilegi a la dedicació EXCLUSIVA a la cura dels fills o familiars, exigència inexistent en el text de la Llei.