Segons el TJUE, un Estat membre pot denegar prestacions a nacionals d’altres estats en atur

24/11/2014
En la seva recent sentència de data 11 de novembre de 2014, sobre el cas 333/13 (Elisabeta Dano, Florin Dano vs Jobcenter Leipzig), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que els ciutadans de la UE que no exerceixin una activitat econòmica i que es traslladin a un altre estat membre amb l´únic objectiu d’obtenir una ajuda social poden ser exclosos de la percepció de determinades prestacions socials, sense que pugui al·legar-se discriminació.
 –