Segons el ministre de Justícia, les taxes judicials es revisaran i s’assemblaran més a les del 2003 que a les que s’apliquen ara

07/02/2015

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assistir divendres passat al Ple del Consejo General de la Abogacía Española per explicar les reformes legislatives que s’abordaran en els propers mesos.

 

El ministre, que aposta pel diàleg en els projectes normatius, ha analitzat les millores en la tramitació de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), sobretot en relació amb la intervenció judicial per poder escoltar les comunicacions i la necessitat de l’assistència de lletrat en les proves d’ADN. Ha dit que el que vol és millorar i perfilar la LECrim perquè no hi hagi motius d’inconstitucionalitat. Pel que fa al Codi Penal, que es troba en tramitació al Senat, el ministre ha destacat la millora dels tipus delictius.

 

Sobre la Llei d’Assistència Jurídica GratuÏta, Catalá ha assegurat que el projecte de llei s’està revisant substancialment, en base al principi de col·laboració i confiança amb els Col·legis d’Advocats que presten el Servei. En dates pròximes la Comissió de justícia del Congrés abordarà el nou projecte per buscar una fòrmula raonable i equilibrada que oferexi solucions a les discrepàncies que existeixen actualment.

 

TAXES JUDICIALS

En relació amb la reforma de les taxes judicials, Catalá ha assegurat que al febrer, en “dos o tres setmanes”, s’adoptaran les mesures normatives per a una revisió que suposarà una aproximació als plantejaments de l’Advocacia i que seran més beneficioses per als ciutadans que en la situació actual.

D’aquesta forma, el ministre de Justícia busca una proposta que seria més coherent amb la legislació existent l’any 2003 que no pas amb l’actual.

 

Pel que fa a l’avantprojecte de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Catalá ha reconegut que aquesta norma no està descartada, però no es troba entre les prioritats del Consell de Ministres.