Segons el Jutjat Social 1 de Terrassa, la tutela d’un menor per part dels seus avis ha de considerar-se “càrrega familiar” pels càlculs del subsidi d’atur

09/04/2015

 

D’acord amb la sentència de data 23 d’octubre de 2014 del Jutjat Social núm. 1 de Terrassa, coneguda recentment, la tutela d’un menor per part dels seus avis ha de considerar-se “càrrega familiar” als efectes de calcular a l’alça el subsidi d’atur.

 

El magistrat interpreta de forma flexible i humanitzadora la norma en incloure la tutela en l’àmbit de la càrrega familiar (en aquest cas, els avis són tutors de la néta per privació de la pàtria potestat als seus pares). Entèn que la situació de necessitat a la què atèn la tutela és exactament la mateixa en cas de tutela i acolliment de menors (que és el supòsit que la norma contempla).