Renovem el conveni amb la @DIBA per prestar el SIDH… Vols presentar la teva candidatura, col·legiat/da? Fine 9 de gener de 2020

23/12/2019

 

Conveni amb la Diputació de Barcelona: Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge (SIDH). Presenteu candidatures fins el 9 de gener de 2020.

 

El nostre Col·legi prorroga la seva col·laboració amb la Diputació de Barcelona per prestar un servei d’atenció a persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents.

 

Per a la prestació del servei es requereixen 4 lletrats/lletrades del nostre Col·legi, 2 dels quals desenvoluparan el servei a l’Ajuntament de Terrassa i els altres 2, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

La durada prevista del servei és DES DE FEBRER a DESEMBRE 2020, i cada lletrat/da el realitzarà durant 9 hores a la setmana (els/les que prestin servei a Terrassa) i 5 hores a la setmana (els/les que el prestin a Sant Cugat) majoritàriament en franja de matí.

 

L’import a percebre és de 37,50€/h (IVA inclòs) que rebreu un cop arribi la subvenció.

 

Per dur a terme aquest servei, els lletrats i les lletrades interessats a desenvolupar aquesta tasca (que han de tenir una antiguitat de 5 anys com a lletrats/des exercents residents) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb la relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi (secretaria@icater.org) fins el proper 9 de gener de 2020.