Recorda que els advocats exercents per compte propi heu d’estar adscrits a les Mútues o al RETA: tu què vas triar? (inspeccions DGT i SegSocial!)

08/05/2018

 

Us recordem que, si sou professionals exercents per compte propi, teniu l’obligació legal d’estar inscrits en un dels Sistemes de Previsió Social: el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o el sistema alternatiu de mutualitat.

 

Si opteu pel Sistema Alternatiu de Mutualitat, pot ser tant a través de la Mutualidad de la Abogacía com d’Alter Mútua.
La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (organisme dependent del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) està revisant que els professionals de l’Advocacia per compte propi compleixen correctament amb aquestes obligacions en matèria de Seguretat social o mutualitat alternativa.

 

Des del Col·legi volem traslladar als col·legiats i col·legiades la importància de regularitzar qualsevol situació anòmala en aquest sentit per evitar les conseqüències legals que es derivarien per al professional.

 

Si teniu cap dubte sobre aquest tema, us podeu dirigir als delegats locals de les Mútues: Jaume Sales per Mutualidad de la Abogacía i Ana M. Velasco per Alter Mútua.