RDL de mesures post-estat d’alarma, atenció a la pròrroga fins el 9 d’agost de diverses mesures socials: moratòria lloguers, desnonaments, etc.

05/05/2021

 

Atenció al Real Decreto-Ley publicat avui dimecres 5 de maig de 2021 al BOE, el qual, com us comentàvem via Twitter, conté i detalla les mesures a aplicar en diversos àmbits un cop finalitzi, aquest diumenge vinent, 9 de maig, l’estat d’alarma que es va decretar fa sis mesos.

 

De les mesures socials recollides al text  del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 destaquem les que creiem que podrien comportar més consultes i conseqüències jurídiques

 

S’estenen durant tres mesos (fins el 9 d’agost) mesures socials com ara:

 

  • Moratòria del lloguer d’habitatge, sempre i quan l’arrendador sigui un gran tenidor o una entitat pública.

 

  • La suspensió dels desnonaments i llançaments d’habitatge habitual per a col·lectius econòmicament vulnerables.

 

  • Garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables i el ‘bono’ social als seus perceptors.

 

  • La consideració com a serveis essencials dels serveis públics per a víctimes de totes les formes de violència contra les dones