Publicats els Barems 2014 per a indemnitzacions d’accidents

16/03/2014

Un any més – tot i que més tard que d’altres anys- s’han publicat al BOE els barems que es fan servir per calcular les indemnitzacions per als accidents que es produeixin durant l’any.

 

Tot i que la funció original d’aquests barems era servir per al càlcul de les indemnitzacions quan es produeix un accident de circulació, també s’utilitzen habitualment per calcular, en general, les indemnitzacions per qualsevol accident.

 

Podeu accedir al text de la disposició, publicada al BOE de dissabte 15 de març, clicant AQUÍ.