Publicada la Instrucció 4/2022, de l’ Agència Tributària de Catalunya, sobre tramitació de sol·licituds d’ajornament i fraccionament

22/06/2022

Us informem que s’ha publicat la Instrucció 4/2022, del director de l’Agència Tributària de Catalunya, sobre tramitació de sol·licituds d’ajornament i fraccionament, la qual va entrar en vigor el 18 de juny del 2022.

El canvi més important que introdueix la nova instrucció és una modificació en els terminis màxims de l’ajornament o el fraccionament, en funció de l’import del deute, així com altres aspectes per facilitar el pagament dels deutes a la ciutadania.

Així, detalla els supòsits en què s’han d’aportar garanties i els supòsits de dispensa, i concreta la documentació que cal adjuntar, amb la finalitat que una única instrucció contingui tots els aspectes dels ajornaments i els fraccionaments que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya. Inclou també les qüestions referents al procediment d’exoneració de la taxació dels béns oferts en garantia del pagament de certs ajornaments o fraccionaments, que fins ara estaven regulades a la Instrucció 2/2019, de 16 de desembre de 2019.

Aquesta instrucció substitueix les instruccions següents:

  • La Instrucció de 26 de febrer de 2020, sobre els criteris per a la tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament per part dels òrgans de recaptació de l’Agència Tributària de Catalunya.

La Instrucció 2/2019, de 16 de desembre de 2019, en relació amb el procediment d’exoneració de la taxació dels béns oferts en garantia del pagament de certs ajornaments o fraccionaments de l’Agència Tributària de Catalunya