Protocol d’execució de llançaments: els Ajuntaments de Terrassa i Rubí s’hi adhereixen

27/05/2014

Els Ajuntaments de Terrassa i de Rubí ens han comunicat que s’han adherit al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya (publicat al DOGC núm. 6431 del 2 d’agost de 2013).

Com recordareu, aquest Protocol, impulsat pel Departament de Justícia, i signat en el seu moment per les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya juntament amb els Presidents dels Consells d’Advocats i de procuradors de Catalunya, permet donar donar una resposta eficaç a la greu situació a què es veuen abocades les persones que pateixen un llançament; és a dir,  cooperar amb els serveis socials dels ajuntaments, facilitant-los el coneixement dels casos d’especial risc i vulnerabilitat per poder coordinar accions pal·liatives de les conseqüències que comporten aquestes situacions.