Presenteu impostos? Atents als nous programes d’ajuda a la web de l’ATC – Transmissions (models 600 i 620) i de donacions (651)

21/01/2020

 

Des de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens informem que s’han publicat a la seva seu electrònica els nous programes d’ajuda per a l’any 2020 dels models 600 (declaració de transmissions patrimonials), 620 (declaració de transmissions de vehicles) i 651 (donacions), que permeten autoliquidar fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2020.

 

Es preveu que els programes d’ajuda dels models 650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini) estiguin disponibles a finals de gener del 2020.

 

Com sabeu, les versions anteriors dels programes no permeten presentar ni pagar autoliquidacions corresponents a fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2020. Els fets imposables meritats anteriorment es poden continuar autoliquidant amb la versió del programa d’ajuda del 2019.

 

Pel que fa al programa d’ajuda de l’impost sobre les estades en establiments turístics, el proper termini d’autoliquidació del qual és de l’1 al 20 d’abril, es preveu que estigui disponible a partir del 23 de març del 2020