Pòlissa de Responsabilitat Civil – informació sobre la quota i sobre les gestions que s’han dut a terme per part del Col·legi i el Consell

15/05/2017

 

Durant els propers dies de maig es passarà el càrrec de la quota de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil col·lectiva. Aquesta quota serà més alta de la que es va girar l’any passat pels següents motius:

 

PRIMER.- Alta sinistralitat dels darrers anys. Hi ha hagut un augment important de les declaracions de sinistres. És una dada objectiva que es declaren molts més expedients a la companyia asseguradora.

 

SEGON.- La companyia asseguradora ha manifestat la seva voluntat de o bé augmentar d’una manera important la quota anual o bé de rescindir la pòlissa d’assegurança col·lectiva amb els Col·legis que té el seu venciment el dia 31 de desembre de 2017.

 

TERCER.- A nivell del Consell de l’Advocacia Catalana es va negociar que l’augment de la quota global no es fes en el seu venciment (això comportaria un augment important) si no que es fes de manera gradual augmentant la quota en els propers tres anys de manera progressiva.

 

QUART.- Aquesta proposta va ser la que es va considerar que era millor col·lectivament per diversos Col·legis d’Advocats i el nostre s’hi va adherir.

 

CINQUÈ.– Això comportarà que en els propers tres anys la quota s’augmenti gradualment per un import de 50€ cada any.

 

SISÈ.- Per tant, la propera quota serà de 248 € i les properes quotes dels anys  2018 i 2019 seran de 298 € i 348 € respectivament.

 

SETÈ.- Som conscients de que es un augment significatiu però l’alternativa era esperar el seu venciment i tenir un increment encara més alt.

 

VUITÈ.- S’han estudiat alternatives amb altres companyies asseguradores però no milloraven les condicions de la companyia que tenim actualment.

 

Salutacions cordials

 

La Junta de Govern

Terrassa, 12 de maig de 2017