Podcasts i dossiers de Tirant lo Blanch sobre temes jurídics relacionats amb el Covid19, a disposició dels col·legiats i col·legiades, aprofiteu-los!

20/04/2020

 

L’Editorial Tirant lo Blanch ofereix a tots els col·legiats i totes les col·legiades, gratuïtament, diversos Podcasts i dossiers elaborats per experts en la matèria sobre qüestions jurídiques molt diverses sorgides a partir de la COVID-19.

 

Feu-hi una ullada, la informació és a un clic! Hi trobareu:

 

PODCASTS (àudios):

 

·         Gestión laboral del COVID-19

·         Análisis de medidas tributarias

·         Controversias en los contrados derivados del COVID 19

·         Cuestiones mercantiles COVID 19

·         Cuestiones administrativas COVID 19

                                              

 DOSSIERS (també recollits a la secció Informacions COVID de la web)

 

·         Incidencia en el ámbito del Derecho societario y en el Derecho concursal del RDL 8/2020 de 17 de marzo (25 pàg.)

·         Medidas societarias y concursales (11 pàg.)

·         Comentario urgente a las medidas fiscales aprobadas para hacer frente al impacto económico del COVID 19 (160 pàg.)

·         La incidencia de la repercusión de la crisis sanitaria del COVID 19 sobre las normas administrativas de carácter procedimental (12 pàg.)

·         Fuerza mayor y COVID 19. Aspectos sustantivos (10 pàg.)

·         Últimas novedades más detacadas sobre ERTEs (21 pàg.)

 

·         Dossier Medidas adoptadas en España frente al coronavirus

(actualitzat a data 17 d’abril) (48 pàg.)