Per un pacte en Justícia

26/06/2023

La situació actual del servei públic de la justícia és insostenible. El servei públic de la justícia porta paralitzat més de quatre mesos per diverses vagues, sense compliment efectiu dels serveis mínims i sense solucions a l’horitzó.

Les convocatòries recents i successives de vagues de diferents col·lectius de la justícia se sumen a un dèficit històric i estructural que el servei públic arrossega des de fa dècades. Després de quatre mesos consecutius de vagues, es continuen suspenent contínuament desenes de milers de vistes, en la majoria dels casos sense previ avís, la qual cosa comporta milers de notificacions sense tramitar, un compte de consignacions i dipòsits judicials paralitzat i assenyalaments fixats per a dates tan poc raonables com l’any 2027.

És descoratjador que els ciutadans i els professionals de la justícia hàgim de concentrar-nos davant les seus judicials per recordar als poders públics una cosa tan evident com que la tutela judicial efectiva és fonamental per al funcionament normal de l’estat de dret i, per tant, per a la vida mateixa en societat, atès que té com a funció resoldre els conflictes, cosa que dota de seguretat i confiança la ciutadania.

És desolador que ens hàgim de concentrar per recordar que la paràlisi del servei públic afecta greument la vida de desenes de milers de persones, així com la dels professionals que defensen els seus drets davant jutjats i tribunals i que no poden treballar.

El nostre estat social i democràtic de dret requereix una justícia ràpida i de qualitat. Sense justícia, no hi ha democràcia ni llibertat. La solució ràpida de la paràlisi del servei públic és una qüestió d’Estat.

LA JUSTÍCIA ÉS UNA QÜESTIÓ D’ESTAT

RECLAMEM un acord que reactivi de forma immediata el servei públic de la justícia i mesures urgents per resoldre els retards inadmissibles ja acumulats.

Cal racionalitzar els mètodes de treball de l’Administració de justícia, implantant de forma immediata l’expedient electrònic; cal millorar l’execució de les resolucions judicials en tots els ordres jurisdiccionals; introduir mètodes alternatius de conflictes i potenciar la política del pacte; cal revisar l’accés universal a la justícia, amb professionals als quals es garanteixi una compensació digna que empari totes les actuacions efectuades per designacions d’ofici, mantenint la proximitat territorial.

Es fa necessària una regulació legal que permeti la conciliació familiar als advocats, garantint els drets dels ciutadans.

RECLAMEM un pacte d’Estat que permeti crear un servei públic, efectiu i de qualitat, al que es destinin els recursos necessaris per abordar les reformes que la justícia necessita en àmbits organitzatius i de recursos humans.