Passaports de menors: obligatòria la signatura dels dos pares des del 26 de juny per poder-los tramitar

26/06/2014

Des de dijous 26 de juny, i segons el Real Decreto 411/2014, de 6 de juny, publicat al BOE del dia 25, per tramitar el passaport d’un menor, serà necessària la signatura dels DOS PROGENITORS, i no serà suficient amb la d’un d’ells, com fins ara.

___

Aquesta és la principal novetat de la legislació sobre l’obtenció de passaports per a menors d’edat, i la regulació s’ha fet per evitar possibles problemes de sostracció de menors.
_______
Els canvis introduïts afecten també a la documentació que es demana per a l’obtenció del passaports, que s’equipara a la que s’exigeix per obtenir el DNI: presencia física d ela persona que sol·liciti el passaport, presentació del DNI, sol·licitud, una fotografia i el pagament de la taxa corresponent. La nova regulació recull també els requisits tècnics del xip electrònic que s’incorpora al passaport, en el qual constaran dades de filiació, fotografia digitalitzada i impressions dactilars, així com caràcters tècnics que permetran la seva lectura mecànica.
__
Val a dir que, entre les excepcions al dret d’obtenir el passaport, la nova regulació inclou aquells supòsits en els quals el jutge o tribunal hagi prohibit la sortida d’Espanya o l’expedició del passaport al menor o la persona incapacitada judicialment. .