Oferta de places a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), vols mirar-t’ho?

04/05/2021

 

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat, a la seva seu electrònica una oferta per proveir mitjançant interinatge 34 places del cos tècnic de gestors tributaris, subgrup A2 i nivell de destinació 22, situades en diversos municipis de Catalunya, entre els quals Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Granollers, Mataró, Figueres i Santa Coloma de Farners.

 

Per accedir a l’oferta, cal complir una sèrie de requisits com ara tenir una titulació universitària oficial de diplomatura de primer cicle, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o grau equivalent, així com acreditar el nivell C1 de català.

 

Així mateix, el darrer quadrimestre del 2021 està prevista la convocatòria de selecció de les 120 places del cos tècnic de gestors tributaris corresponents a l’oferta d’ocupació pública aprovada el desembre del 2019, adscrites a les oficines centrals, les delegacions i les oficines territorials de l’ATC. El temari de l’oposició del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya es va actualitzar en data 22.07.2020.

 

L’oferta d’ocupació pública del 2019 inclou, a més, 20 places del cos superior d’inspectors tributaris (subgrup A1), amb destinació a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que previsiblement es convocaran el segon semestre de l’any 2022. El perfil professional dels aspirants a inspectors tributaris ha de ser amb títol oficial de doctorat, llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura o grau equivalent, i nivell C1 de llengua catalana. El temari de l’oposició del cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya s’ha actualitzat en data 15.02.2021.

 

A banda de les necessitats d’efectius pel que fa a cossos tributaris, l’ATC també impulsa altres ofertes de treball concretes, corresponents a perfils diversos, que es van publicant a la seu electrònica de l’ATC, a l’apartat “Ofertes i convocatòries”.

 

Amb aquesta nova convocatòria de processos selectius, l’ATC vol ampliar i consolidar la seva plantilla, que actualment és de 768 persones, i reforçar l’equip humà necessari per dur a terme la gestió integral dels tributs propis i cedits, la recaptació executiva dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions locals catalanes, així com impulsar noves mesures de prevenció i reducció del frau fiscal.