Obligacions tributàries i COVID-19: nota i instruccions de l’Agència Tributària de Catalunya publicada avui, 23 de març de 2020

23/03/2020

 

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica la Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva, en què trobareu la informació més actualitzada sobre:

 

  1. Terminis per a la presentació i pagament d’autoliquidacions
  2. Suspensió dels terminis en els procediments tributaris

2.1. Pagament de deutes

2.2. Ajornaments i fraccionaments

2.3. Altres terminis

  1. Recursos de reposició i reclamacions economicoadministratives
  2. Procediment inspector

 

Us recordem, així mateix, que les persones usuàries teniu també a la vostra disposició:

 

– La tramitació telemàtica d’autoliquidacions i gestions tributàries, així com el registre electrònic que l’Agència ha habilitat per als tràmits que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia.  
–  El formulari de contacte per fer consultes.

– El formulari de comunicació d’incidències tecnològiques per atendre problemes sorgits durant la tramitació telemàtica.

 

Per a més informació, podeu consultar la informació actualitzada que anem publicant a  l’apartat “Notícies” de la seu electrònica, en especial el Recull informatiu sobre mesures excepcionals.