Nous cursos HELP de la Unió Europea relacionats amb Dret Penal amb places per a advocades i advocats, obertes les candidatures!

24/04/2023

El Consejo General de la Abogacía Española ens ha fet arribar una nova convocatòria per participar en 5 cursos gratuïts, aquest cop sobre qüestions penals. Consulteu a la nostra web els continguts.

Els seminaris són el següents i en aquestes dates:

  • Derecho de familia. 26 de mayo de formato online desde la Escuela Judicial de Barcelona.
  • Medicrime. 20 de junio con formato presencial en la Escuela Judicial de Madrid.
  • Cybercrime. 6 de noviembre de forma presencial en la Escuela Judicial de Madrid.
  • Trata de seres humanos. 27 de noviembre de manera presencial en la Escuela Judicial de Barcelona.
  • Introducción al Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH). 28 de noviembre de forma presencial en la Escuela Judicial de Barcelona.

Les candidatures, amb la documentació que us indiquem aquí sota s’hauran de remetre al correu proyectos-ue@abogacia.es.

A l’assumpte de mail heu d’indicar: ‘HELP CURSO ESCOLLIT: Cognom1 Cognom2 Nom’. Exemple: “HELP MEDICRIME: GARCÍA GONZÁLEZ María”.

La candidatura haurà d’incloure:

  1. Currículum vitae
  2. Carta d’adeqüació de la candidatura
  3. Col·legi d’Advocats del qual sou membres i núm. col.
  4. Telèfon i mail de contacte

Data límit de recepció de candidatures: 31 de maig, excepte per al Curs de Dret de Família, que finalitza el 7 de maig.