Nous Acords d’unificació de criteris de les seccions civils de l’AP Barcelona: hipotecaris i intervenció d’advocat i procurador en apel·lacions monitoris

27/10/2017

 

Us informem que s’han publicat nous Acords d’unificació de criteris de l’Audiència Provincial de Barcelona (acords als quals es va arribar en la reunió de Presidents de les seccions civils del passat 29 de setembre).

En aquest enllaç podeu trobar i consultar el document complet dels Acords, però a continuació us destaquem el que considerem més transcendent del que s’ha acordat:

  • La competència per a conèixer de demandes de resolució o venciment anticipat de préstecs hipotecaris i reclamació de quantitat i realització del dret d’hipoteca pels conflictes de competència que existeixen entre els jutjats de primera instància territorials competents i el 50 de Barcelona.

L’acord resol que la competència per aquest tipus de demandes (que interposa el banc contra el prestatari) és dels jutjats de primera instància que siguin territorialment competents i no el 50 de Barcelona.

  • L’obligatorietat d’advocat i procurador per a la interposició de recurs d’apel·lació contra l’auto d’inadmissió a tràmit d’una sol·licitud monitòria, que resol que sí que s’ha de complir amb aquest requisit de postulació processal