Nou simulador de valors de béns immobles a la web de l’Agència Tributària Catalana

28/09/2016

Us informem que a l’Oficina Virtual de l’Agència Tributària de Catalunya s’ha habilitat un simulador per a béns immobles, que permet consultar el valor mínim a declarar en les transmissions de béns immobles.

 

Què heu de fer per utilitzar-lo? Existeixen dos accessos diferenciats dins l’Oficina Virtual de l’ATC, amb requeriments i efectes igualment diferenciats:

 

1) Sense identificació digital i amb efectes merament informatius (Utilitats/ Simulador per a immobles). El càlcul del valor mínim a declarar tindrà, en aquest cas, efectes únicament informatius.

 

2) Amb identificació digital i efectes vinculants per a l’Administració (Oficina Virtual / Simulador per a immobles). Detallant les dades de la persona adquirent, permet obtenir el certificat corresponent en format PDF, amb un codi segur de verificació (CSV) que fa accessible el document electrònic des del portal amb l’esmentada referència.

 

Els efectes, en aquest cas i respecte d’un fet imposable que es trobi en termini d’autoliquidació, amb validesa fins la data expressada pel propi certificat, són els següents:

 

Si la persona adquirent autoliquida per un valor igual o superior al valor mínim que consta en aquest certificat, i sempre que les dades referenciades siguin correctes, l’Administració no iniciarà procediment de comprovació de valors.

 

En tot cas, es reserva el dret de:

  •  Verificar que el fet imposable referenciat es correspon amb la transmissió efectuada.
  • Verificar que el tipus de bé immoble referenciat és correcte.
  • Requerir la documentació justificativa quan s’hagi declarat un habitatge com a arrendat i sotmès a pròrroga forçosa.

 

Esperem que aquest nou aplicatiu us resulti útil!