NOTICAT dins E-Justícia: activada la funcionalitat de llengua. Podeu triar en quina llengua voleu que us notifiquin

05/02/2021

 

Us informem que el Departament de Justícia ha activat per als òrgans judicials que treballen amb E-Justícia unes funcionalitats que faciliten determinar la llengua de la notificació als professionals que presenten els escrits per iniciar un procediment judicial.

Com funciona:

1.       La part que insta el procediment, a través del seu representant i des de l’Extranet del professional escull la llengua en què vol rebre els documents de l’òrgan judicial.

 

2.       La informació queda consignada amb les dades de l’expedient i el personal judicial pot saber la llengua triada. L’aplicació té un sistema d’avisos que adverteix quan hi ha discrepància entre l’idioma de la plantilla que s’usa per tramitar i la tria feta per la part.

 

3.       S’ha integrat el traductor automàtic dins del funcionament de l’aplicació de tramitació, de manera que, quan sigui necessari, es pot utilitzar de forma àgil. Si hi ha traducció, la part rep el document en la llengua sol·licitada mitjançant un annex.

 

A partir d’aquesta iniciativa, tant el Secretari de Govern del TSJC -mitjançant acord de 7 de gener de 2021- com la mateixa Sala de Govern del Tribunal, en l’acord del 26 de gener del mateix mes, han validat i donat instruccions per al bon ús d’aquestes eines de l’aplicació tramita a fi de complir l’opció lingüística manifestada.

 

Aquest conjunt de funcionalitats, doncs, han de suposar un impuls notable a la capacitat de l’òrgan judicial de saber la llengua de comunicació de les parts i faciliten que hi pugui respondre amb mitjans adequats. Facilitar l’opció lingüística de les parts, canalitzant correctament la informació i proveint els recursos per atendre-la ha de millorar la presència normal del català a la Justícia i l’exercici dels drets que hi estan associats.