Neix Compendium.cat, el portal del llenguatge jurídic català. Un recurs gratuït i molt útil, utilitzeu-lo, advocats i advocades!

21/04/2022

A principis d’abril es va presentar el portal de llenguatge jurídic català, Compendium.cat, que unifica més de 700 recursos per fomentar l’ús del català en l’àmbit del dret i que es posa a disposició de tots els operadors jurídics, així com dels professionals de la llengua i de la ciutadania en general, per fomentar l’ús del català a la justícia i en els diferents àmbits socials.

El Compendium.cat reuneix inicialment més de 700 recursos relacionats amb el llenguatge jurídic català i es preveu que durant el 2022 creixi en fins arribar a un miler de recursos i augmenti les funcionalitats que ofereix. S’hi poden consultar tot tipus de manuals de redacció i estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics, manuals didàctics, models de documents, articles i apunts de blog, entre d’altres, publicats fins a la data d’avui.

A més, el web també ofereix models de documents jurídics i administratius, així com formularis jurídics pertanyents a diferents branques del dret (processal civil, penal, laboral, família, contenciós administratiu), formularis registrals, arbitrals, notarials i per a procuradors i, també, clàusules de derivació a la mediació, entre d’altres.

El portal va adreçat als professionals del dret (advocats, procuradors, notaris, registradors, graduats socials, jutges), els professionals de la llengua (correctors, traductors, docents de llenguatge jurídic) i el personal administratiu, d’àmbit públic o privat, que hagi de redactar documents jurídics i administratius.

Des del Col·legi us encoratgem a utilitzar el Compendium.cat i a descobrir, redescobrir i utilitzar el llenguatge jurídic català, i per això hem habilitat també l’accés al portal Compendium.cat a l’apartat de recursos virtuals de la nostra Biblioteca ICATER (on hi ha les bases de dades consultables via web). Feu-ne ús!