Mòduls TOAD per l’any 2016 – ja els teniu publicats a la secció Torn d’Ofici/Documentació TOAD (entrada amb contrasenya)

18/01/2016

 

Avui hem publicat a la secció de la web Torn d’Ofici/Documentació TOAD els Mòduls aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per al pagament de les actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut durant l’any 2016.

 

Apart que els pagaments s’han apujat un 1,25%, el canvi principal és la desaparició del mòdul 29b (mesures provisionals en procediments matrimonials) que passarà a estar integrat dins el mòdul 29, Mesures cautelars/preliminars/provisionals, que trobareu al final de la taula, dins l’apartat NORMES GENERALS.

 

Aquest canvi ha suposat l’actualització dels fulls de justificació d’actuacions, i al mateix apartat de la web Torn d’Ofici/Documentació TOAD, dins Justificacions d’actuacions TOAD podeu trobar el full nou que haureu d’adjuntar a partir d’ara amb les justificacions, amb el mòdul 29 tal com està reflectit actualment (veureu que al marge superior hi diu R-JUS-01-01_Ed4).