Manifest de l’ICATER pel #12Jul: En defensa de la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici

12/07/2023

Cal evitar el deteriorament d’un dret essencial

  1. En la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta, volem posar de relleu la importància de la feina diària de tots els companys i companyes que treballeu per garantir el dret a la tutela judicial efectiva, a través del sistema d’Assistència Jurídica Gratuïta i el Torn d’Ofici.
  2. Enguany, però, cal incidir en l’increment de la demanda i la cronificació dels problemes que perjudiquen aquest servei, abocant aquest dret essencial a una situació molt crítica, el deteriorament de la qual es troba en risc d’esdevenir irreversible.
  3. Fins i tot, la necessària actualizació dels barems fa temps que ha deixat de ser suficient com per recuperar les condicions indispensables perquè el servei de la Justícia Gratuïta ofereixi als seus beneficiaris la igualtat de drets que la Constitució garanteix i que els poders públics han de materialitzar.
  4. En aquest sentit, la reforma de la Llei de Justícia Gratuïta de 1996 ja no és una necessitat, sinó una urgència inajornable.

5. La situació d’extrema precarietat i la reiteració en la prestació de serveis de Justícia Gratuïta que finalment no són retribuïts als professionals que la porten a terme estan provocant el progressiu abandonament dels companys i companyes que la fan efectiva.

6. La presència dels professionals del Torn no pot ser considerada com  un mer requisit processal. Els lletrats i les lletrades d’ofici, com a defensors de les parts en els procediments, han de ser reconeguts i també tractats com a actors primordials del procés judicial.

7. Finalment, una defensa legal de qualitat per a les persones més necessitades és un element central en el sistema democràtic. I, per tant, cal dotar als advocats i les advocades del Torn dels mitjans materials imprescindibles per a la seva prestació. Cuidar les condicions a partir de les quals es presta, i també als professionals que ho fan possible, és un mandat legal i moral. Propiciar el deteriorament d’aquestes condicions suposa un abandó de responsabilitats que l’advocacia ja no pot acceptar ni un dia més.