Lletrats/des ICATER: voleu prestar el SIDH a Terrassa o Sant Cugat? Presenteu candidatura abans del 29 de maig

24/05/2018

El nostre col·legi prorroga la seva col·laboració amb la Diputació de Barcelona per prestar un servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents.

 

Per a la prestació del servei es requereixen cinc lletrats del nostre Col·legi, tres  dels quals el desenvoluparan a l’Ajuntament de Terrassa i dos a l’Ajuntament de Sant Cugat.

 

La durada prevista del servei és fins desembre de 2019 i cada lletrat el realitzarà durant cinc hores a la setmana, majoritàriament en franja de matí

 

L’import a percebre és de 37,50 €/h (IVA inclòs) que rebreu un cop arribi la subvenció.

 

Per dur a terme aquest servei, els lletrats interessats a desenvolupar aquesta tasca, (que han de tenir una antiguitat de cinc anys com a lletrats exercents residents) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi fins el proper dimarts 29 de maig.