L’ICATER rebutja la reforma del Codi Penal i de la Llei de Seguretat Ciutadana aprovades el 26 de març al Congrés

30/03/2015

L’ICATER rebutja la reforma del Codi Penal, així com la Llei de Seguretat Ciutadana, aprovades el dijous 26 de març al Congrés.

 

 
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER) manifesta el seu total rebuig a la reforma del Codi Penal i l’aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana o “llei mordaça”, ja que considera que ambues lleis no són en cap cas fruit del consens polític i social que requereixen normes d’aquesta transcendència, que recull demandes que en cap cas provenen de la ciutadania, i que essencialment procuren endurir la justícia per la comissió de delictes per part dels ciutadans.

 

Entre les mesures que introdueix la reforma del Codi Penal s’inclou la instauració de la pena de “presó permanent revisable, la constitucionalitat de la qual és més que qüestionable, així com també la supressió de les faltes, que passen a configurar-se com a delictes lleus o sancions administratives i, consegüentment, amb penes més greus.

 

L’ICATER també mostra la seva disconformitat amb les mesures que conté la Llei de Seguretat Ciutadana, contràries a l’exercici de les llibertats constitucionals d’expressió i de manifestació, que porten a un clar retrocés de l’Estat de Dret.