Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, avui al BOE

29/07/2015

Avui 29 de juliol el BOE publica la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

 

Aquesta Llei modifica, entre d’altres, diverses lleis que tenen força importància per al tràfic jurídic, i que us detallem a continuació:

 

  • L’art. 1 de la Llei 25/15 modifica la Ley Concursal (24 pàgines de BOE de modificacions)
  • L’art. 2 de la Llei 25/15 modifica RDL 6/2012 de Mesures urgents deutors hipotecaris sense recursos (1,5 pàgines de modif.)
  • L’art. 3 de la Llei 25/15 modifica la Ley 1/13 de reforç de la protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social (1/2 pàgina de modif.)

 

  •  L’art. 10 de la Llei 25/15 Modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del InstitutoNacional de Toxicología y Ciencias Forenses… és a dir, les taxes judicials.
  • També inclou modificacions de Lleis tributàries, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, qüestions sobre cotització d’autònoms, Llei de Contractes Públics, etc…

 

Us recomanem una lectura atenta de les 65 pàgines de la Llei, que entra en vigor demà mateix, 30 de juliol.