Les mútues demanen al Ministerio i al govern català que s’inclogui els i les mutualistes com a possibles beneficiaris d’ajudes #COVID-19

30/03/2020

 

Alter Mútua dels advocats mitjançant la Confederación Española de Mutualidades, que integra a les 9 Mutualitats alternatives al RETA que hi ha a Espanya (advocats, procuradors, metges, arquitectes, químics, aparelladors, gestors administratius, enginyers i enginyers tècnics) amb més de 400.000 mutualistes, dels quals aproximadament 175.000 mutualistes son alternatius al RETA, hem remès a la Secretaria del Ministre de la Seguretat Social, el Sr. José Luis Escrivá, una sol·licitud conjunta demanant que s’incloguin a tots els mutualistes que tinguin a la Mútua como opció alternativa al RETA, com a possibles beneficiaris de les ajudes recollides a l’article 17 del Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en els mateixos termes i a càrrec del Sistema públic, ja que es tracta d’una ajuda de caràcter extraordinari suportada també de forma extraordinària pel Sistema públic.

 

Alter Mútua  dels advocats també s’ha adherit a la sol·licitud que la Federació Catalana de Mutualitat ha remès al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per incloure com a possibles beneficiaris de les ajudes recollides en el Decret Llei 7/2020 de la Generalitat de Catalunya, a aquells professionals que han optat per una Mutualitat alternativa al RETA.