Jutjats Mercantils de Barcelona: a partir del 27 de novembre, noves funcionalitats al mòdul RED d’E-justícia.cat

16/11/2017

Des del Departament de Justícia ens informen de la posada en marxa del desplegament de la presentació d’escrits adreçats als Jutjats mercantils de Barcelona a partir del proper 27 de novembre.

La posada en marxa només afecta, de moment, el mòdul RED (que s’utilitza per presentació d’escrits, NO de demandes).

Algunes de les funcionalitats estan pensades molt específicament per als casos en què NO ES PUGUI FER LA PRESENTACIÓ TOTALMENT TELEMÀTICA (això passa quan hi ha un gran volum de documentació per a aportar).

ATENCIÓ: és molt important que tingueu present que tot el que va adreçat a l’OFICINA DE TRAMITACIÓ CONCURSAL es continuarà fent com es feia fins ara.

Per a més detalls, consulteu el text de la comunicació que ens ha fet arribar el Departament de Justícia i/o si teniu dubtes, contacteu amb el Jutjat mercantil al qual us adreceu. Cliqueu sobre aquest enllaç i trobareu els telèfons.

___

Benvolgudes, benvolguts

En el marc del compliment de la Llei 42/2015, que estableix l’obligatorietat de les comunicacions telemàtiques entre els col·lectius professionals i els òrgans de l’Administració de justícia, ens plau comunicar-vos que el proper 27 de novembre de 2017 ha estat programat l’inici del desplegament de la presentació d’escrits telemàtics, mòdul de registre d’escrits (RED) d’e-justícia.cat en les modalitats telemàtic presencial i presencial, per als col·lectius de procuradors i advocats en el partit judicial de Barcelona i per als jutjats civils mercantils.

Aquest desplegament implicarà els següents canvis:

Fins ara els escrits mercantils s’han vingut presentant telemàticament directament als jutjats mercantils destí en els casos que era possible.

Aquesta nova fase permetrà als professionals afectats, pels casos excepcionals en que no sigui possible fer la presentació totalment telemàtica, obtenir a la extranet les caràtules del tipus telemàtic presencial i personar-se al registre d’escrits civils del deganat de Barcelona per fer la lectura de la caràtula i el registre automàtic de l’escrit.

Volem fer notar un punt molt important que implica que els escrits amb destí a la oficina de presentació de Suport de Tramitació Concursal continuaran presentant-se com fins ara, és a dir al mateix lloc que ara i de la mateixa forma que fins ara.

El desplegament es realitzarà en dues fases diferenciades: una primera de període voluntari i una segona de període obligatori. El període voluntari s’iniciarà el 27 de novembre. L’inici del període obligatori se us comunicarà posteriorment.

L’ús del mòdul RED és molt senzill. Disposeu de la següent informació al web de l’Administració de justícia:

·         Manuals, explicatius i requeriments sobre l’ús de l’eina:

https://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_professionals/extranet/informacio_general/

 ·         Preguntes Més Freqüents (FAQs) sobre l’ús de l’eina, que donen resposta als principals dubtes que es poden suscitar en la presentació d’una demanda o escrit telemàtic:

https://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_professionals/extranet/informacio_general/suport_consultes_i_incidencies/

 –