Justícia enviarà de manera automàtica a la DGT les condemnes per delictes contra la seguretat vial

12/02/2015

El Ministeri de l’Interior i la Secretaria d’Estat de Justícia han signat un protocol que pemetrà l’enviament per via telemàtica de la informació relativa a penes, mesures de seguretat i mesures cautelars en matèria de seguretat vial. Això significa que les dades que estiguin dins el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) s’enviaran de manera automàtica a la Dirección General de Tráfico i d’aquesta manera, s’agilitarà el procés de notificació d’un òrgan a l’altre, segons que ha explicat el Ministeri.

 

Les penes i les mesures cautelars adoptades en el marc de la seguretat vial s’inscriuen en el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, i en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica.

 

Per a la DGT, és fonamental comptar amb aquesta informació en el termini més curt possible, el que permet, per una banda, fer efectives les penes de privació del carnet de conduir o les mesures cautelars com la intervenció immediata del vehicle, i per altra banda, també li permet analitzar els fets ocorreguts  i les causes com a forma de prevenir la reincidència en aquest tipus de delictes.

 

Actualment, l’enviament d’aquesta informació es realitza des dels òrgans judicials remetent un ofici. A partir d’ara, el secretaria judicial cargarà les dades al SIRAJ i s’enviaran automàticament a la Direcció General de Trànsti, eliminant la necessitat d’aquesta comunicació manual.