Informació sobre les dates de represa de l’atenció presencial a CONCILIACIONS LABORALS

04/06/2020

 

Al Portal de Conciliacions trobareu informació sobre les dates a partir de les quals es reprèn l’atenció presencial a cada Servei Territorial, si bé sempre amb cita prèvia.

 

En el cas dels Serveis Territorials de Barcelona, us informem que no hi ha encara una data fixada per a la represa de l’atenció personal a les Unitats Territorials de Cornellà Ll. Granollers, Mataró, Terrassa, Sabadell, Manresa, Vic, Vilanova del Camí i Vilanova i la Geltrú.

 

Durant la Setmana del 8 al 12 de juny de 2020, a la seu de Barcelona -Albareda,2, 08004, Barcelona- es realitzaran només les CONCILIACIONS RÀPIDES amb citació en aquesta seu i els dies esmentats. No obstant això, es realitzaran aquelles conciliacions ordinàries sempre que compareguin les dues parts – en cas contrari no es podran fer, atès que no s’han emès citacions a les parts no sol·licitants (parts demandades)-. 

 

 

També, es duran a terme a la seu de Barcelona ciutat els procediments suspesos que tinguin una CITACIÓ REPLANIFICADA CONFIRMADA (via correu electrònic o telèfon) dins d’aquestes dates, en compliment del previst a la Instrucció 10/2020, de 7 de maig de la qual us vam informar en la Comunicació ICATER núm. 28/2020 del passat 13 de maig.