Impostos: publicats els nous programes d’ajuda de l’Agència Tributària de Catalunya (models 600, 650 i 653). Ben aviat, models 651 i 652.

21/05/2020

 

Us informem que tal com ens havien avançat fa uns dies,  en data d’avui, s’ha publicat la nova versió dels programes d’ajuda dels models 650 (successions) i 653 (consolidació de domini).

 

  • Pel que fa al programa d’ajuda del model 650 (successions), el nou programa permet autoliquidar fets imposables meritats fins al 30 d’abril del 2020. A finals de juny se’n publicarà una nova versió que permetrà l’autoliquidació de fets imposables meritats fins al 31 de desembre del 2020, atès que incorporarà les modificacions introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals, amb efectes a partir de l’1 de maig.

 

  • El nou programa d’ajuda del model 653 (consolidació de domini) permet presentar declaracions de fets imposables meritats fins al 31 de desembre del 2020. La nova versió incorpora les modificacions ocasionades per l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 i també les introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals.

 

Pel que fa a les actualitzacions de la resta de programes d’ajuda, la previsió de publicació és la següent:

 

  • Programa d’ajuda del model 600 (transmissions patrimonials i actes jurídics documentats): 22 de maig.
  • Programa d’ajuda del model 651 (donacions): durant la setmana del 25 de maig.

 

Ambdós programes permetran presentar declaracions de fets imposables meritats fins al 31 de desembre del 2020. La nova versió incorporarà les modificacions ocasionades per l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 i també les introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals.

 

  • Finalment, durant la setmana del 2 de juny, es publicarà el nou programa del model 652 (assegurances de vida), que esmenarà l’error detectat el 20.05.2020.

 

Podeu ampliar la informació a la seu electrònica de l’ATC i a les notícies següents: “Avís en relació amb la validesa dels programes d’ajuda dels models 651 i 652 i previsió de la nova versió” i “Previsió de la nova versió dels programes d’ajuda de transmissions, successions i donacions”.