Gestioneu tributs a la web de l’ATC? Consulteu les novetats a la carpeta de tramitació

20/03/2018

 

Com sabeu, la carpeta de tramitació és l’entorn que permet pagar i presentar les autoliquidacions de tributs a la seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat. Hi podeu consultar tant l’estat de les autoliquidacions actuals com tot l’històric que hi hagueu tramitat, i també us permet verificar que la presentació i/o el pagament telemàtics s’han realitzat correctament.

 

Per accedir-hi, us heu d’identificar digitalment. Podeu fer servir alguna d’aquestes opcions:

 

 

 

A partir del proper dia 24 de març de 2018, quan accediu a la carpeta de tramitació, hi trobareu algunes novetats, que hi hem introduït per simplificar i facilitar els tràmits, i que us expliquem tot seguit.

 

Les opcions “Pagar i presentar” i “Presentar sense pagar”, que apareixen actualment a la carpeta, seran substituïdes pel nou botó “Tramitar”. Si cliqueu en aquest botó, el sistema us proposarà les opcions de tramitació vàlides i disponibles en funció del tribut que vulgueu tramitar:

 

  • Pagar i presentar: permet fer el pagament i la presentació telemàticament en un sol pas.
  • Presentar per sol·licitar ajornament/fraccionament: només es presenta l’autoliquidació amb la intenció de sol·licitar un ajornament o un fraccionament (no disponible per a tots els impostos).
  • Presentar i obtenir document: l’autoliquidació es presenta telemàticament i s’obté, a la pestanya “Arxiu de presentacions”, l’autoliquidació presentada i la carta de pagament que permet realitzar l’ingrés en una entitat financera col·laboradora pels canals que aquesta hagi habilitat.

Pel que fa a aquesta última opció, i en el cas dels models 600, 650, 651 i 653, que estiguin vinculats a la inscripció en el Registre de la Propietat, supeditada a l’obtenció de la diligència de presentació i pagament, només s’exclou de l’obligatorietat del pagament telemàtic i podran demanar les etiquetes a les oficines de l’ATC:

  1. a) Els obligats tributaris inclosos a l’art. 3 de l’Ordre VEH/85/2017, d’11 de maig, per la qual s’estableix l’obligació de l’ús de mitjans electrònics en les presentacions i pagaments (persones jurídiques, intermediaris tributaris, etc.), només en els dos casos següents:
  • Perquè es tracta del compte d’un difunt (impost sobre successions), o bé
  • Quan el pagament telemàtic s’ha de fer necessàriament mitjançant càrrec en compte (és el cas d’imports superiors a 50.000 €) i no és viable perquè es tracta de comptes mancomunats o solidaris amb més d’una signatura o bé l’entitat financera no és una entitat col·laboradora de l’ATC.
  1. b) La resta d’obligats tributaris (particulars per compte propi).

D’altra banda, es preveu que durant el segon semestre del 2018 els usuaris adherits a un conveni de col·laboració podran fer pagaments telemàtics amb el compte del subjecte passiu/causant.

 

Trobareu informació ampliada a la Guia sobre la carpeta de tramitació, que us adjuntem en aquest missatge.

 

Us recordem, així mateix, que, en cas d’incidència tècnica durant la tramitació, podeu contactar amb el servei de suport de l’ATC a través del formulari d’atenció d’incidències tecnològiques: https://atc.gencat.cat/ca/atencio/formulari/. Per a altres dubtes o consultes, podeu enviar un correu electrònic a: consultes@atc.cat