Gestioneu impostos de successions, transmissions i/o donacions? Atenció a les noves versions dels programes de l’ATC a partir del 18 de maig

13/05/2020

L’Agència Tributària de Catalunya ens informa que a partir de la setmana vinent estaran disponibles a la seva seu virtual noves versions dels programes d’ajuda de transmissions, successions i donacions

 

Us informem que, a partir del 18 de maig i al llarg de la setmana vinent, es publicaran noves versions actualitzades dels programes d’ajuda de transmissions, successions i donacions.

 

Els programes dels models 600 (transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), 651 (donacions) i 653 (consolidació de domini) permetran presentar declaracions de fets imposables meritats fins al 31 de desembre del 2020. La nova versió d’aquests programes incorporarà les modificacions ocasionades per l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 i també les introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

 

Pel que fa al programa d’ajuda del model 650 (successions), el nou programa permetrà autoliquidar fets imposables meritats fins al 30 d’abril del 2020, i més endavant se’n publicarà una nova versió que permetrà l’autoliquidació de fets imposables meritats fins al 31 de desembre del 2020, atès que incorporarà les modificacions introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals, amb efectes a partir de l’1 de maig.