Fine 20 desembre! Presenteu les vostres candidatures per assessorar als Serveis per oferir intermediació en matèria d’execució hipotecària i sobre endeutament de lloguer

16/12/2021

El nostre Col·legi col·labora amb l’Ajuntament de Terrassa (OFIMEH) i amb la Diputació de Barcelona (SIDH) per oferir assessorament i intermediació per a famílies i persones que es troben o poden trobar-se en processos d’execució hipotecària i en situació de sobre endeutament de lloguer.

Per dur a terme aquest servei, els/les lletrats/des  interessats/des a cobrir les tres places que es convoquen i desenvolupar aquesta tasca, han de tenir una antiguitat de cinc anys com a lletrats/des exercents residents i fer una relació de mèrits sobre la matèria objecte del servei.

  • El servei es realitza a l’Ajuntament de Terrassa. Cada una de les dues places convocades prestaran 7 hores de servei repartides en dos dies a la setmana.
  • El servei es realitza a l’Ajuntament de Sant Cugat. La plaça convocada prestarà 5 hores de servei repartides en dos dies a la setmana.

Podeu adreçar la vostra sol·licitud amb la relació de mèrits a l’adreça de correu electrònic secretaria@icater.org fins dilluns 20 de desembre.