Estatuts ICATER: darrera modificació, ja publicada al DOGC

15/07/2021

El passat divendres 9 de juliol va publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat núm. 8454 la Resolució JUS/2136/2021, de 5 de juliol, de modificació dels Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa.

Com recordareu, aquesta modificació afegia als Estatuts de l’ICATER els articles 59bis i 59ter, d’acord amb el que es va aprovar en l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Col·legi de data 26 de març de 2021.

A la web del Col·legi, apartat Serveis Col·legials/Normativa professional/Normativa ICATER podeu trobar el text refós i actualitzat dels Estatuts del nostre Col·legi.