Els col·legiats ICATER ja poden ser Punts d’Atenció a l’Emprenedor: el Col·legi s’adhereix al Programa CIRCE del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

26/07/2016

El nostre Col·legi s’ha adherit al conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa) en virtut del qual els nostres col·legiats/des podran realitzar de forma telemàtica des dels seus despatxos professionals els tràmits per a la constitució d’empreses.

 

A partit de la nostra adhesió a la xarxa PAE, els advocats/des i les societats professionals del nostre Col·legi (inscrites en el Registre de Societats Professionals) podeu sol·licitar esdevenir PAE (Punt d’atenció a l’emprenedor), i  assessorar els vostres clients en el moment de posar en funcionament les seves empreses.

 

I què és un PAE? Funcions

El PAE té les següents funcions (algunes, gratuïtes pel client):

  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat mitjançant el Documento Único Electrónico (DUE).
  • Informar i assessorar les empreses pel que fa a la definició i tramitació telemàtica de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys de la seva activitat.

 

Tràmits per esdevenir PAE

Per esdevenir punt PAE, cal emplenar un formulari, que trobareu en la pàgina web del programa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas):  https://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Solicitud_Pait/Solicitud_Pait.aspx

 

En emplenar el formulari, a banda de les vostres dades professionals, haureu d’especificar el nom del Col·legi professional en què esteu inscrits (el nostre), i la sol·licitud l’enviareu telemàticament al programa CIRCE. Recordeu que per emplenar i enviar la sol·licitud us caldrà utilitzar el vostre certificat digital.

 

Més informació sobre la xarxa PAE o el Programa Circe? Consulteu la seva web