Eleccions a la Junta de Govern del Col·legi el proper 9 de desembre

16/10/2014

Amb data d’avui, 16 d’octubre de 2014, es convoquen eleccions per, de conformitat amb el que disposa el article 24 dels Estatuts, procedir a la renovació de la meitat de la Junta i cobrir els càrrecs de DEGÀ/ANA, VICEDEGÀ/ANA O DIPUTAT/ADA PRIMER/A, DIPUTAT/ADA TERCER/A, DIPUTAT/ADA SISÉ/ENA, BIBLIOTECARI/ÀRIA COMPTADOR/A i SECRETARI/ÀRIA.

 

Està previst celebrar les eleccions col·legials el proper 9 de desembre de 2014. D’acord amb el què estableixen els Estatuts del Col·legi, si només hi ha un candidat per a cadascun dels càrrecs no caldrà fer eleccions i es proclamaran electes els candidats presentats.

 

Si voleu més informació sobre el termini de presentació de candidatures, requisits, etc, consulteu si us plau la Circular informativa núm. 67/2014, o contacteu amb la Secretaria del Col·legi.