Eleccions 2018: proclamació de candidatures

03/12/2018

 

Un cop tancat el període de presentació de candidatures, han formalitzat la seva candidatura als càrrecs que cal elegir els següents col·legiats:

Pel càrrec de DEGÀ: Sr. Ignasi Puig Ventalló

 

Atès que només s’ha presentat una candidatura per aquest càrrec, en aplicació del què diu l’article 37 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern acorda que queda designat el presentat per aquest càrrec, sense necessitat de celebrar, per escollir aquest càrrec concret, les eleccions convocades pel dia 20 de desembre de 2018.

 

Ara bé, pels càrrecs de VICEDEGÀ/ANA, DIPUTAT/DA TERCER/A, DIPUTAT/DA SISÈ/ENA i BIBLIOTECARI/ÀRIA-COMPTADOR/A s’han presentat dues candidatures, que relacionem a continuació, per ordre alfabètic dins de cada candidatura:

Pel càrrec de VICEDEGÀ/ANA:
• Sra. Margarita Ávila Mata
• Sr. Jaume Sales Vernet

Pel càrrec de DIPUTAT/DA TERCER/A:
• Sra. Mónica Bardají Pujadas
• Sra. Mireia Labarías Cortés

Pel càrrec de DIPUTAT/DA SISÈ/ENA:
• Sr. José Mª Calvo Mallofré
• Sra. Dolors Teulé Vega

Pel càrrec de BIBLIOTECARI/ÀRIA-COMPTADOR/A:
• Sr. Pedro Casas Aljama
• Sra. Elisabet d’H. Planas Pons

Acreditant-se que tots els candidats compleixen els requisits legals establerts als Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa, queden oficialment proclamats com a candidats a les eleccions per als càrrecs indicats, que se celebraran el proper 20 de desembre de 2018, segons l’acord de convocatòria d’eleccions.

EL SECRETARI DE LA JUNTA DE GOVERN,
Pere Molina i Bosch