Elecccions a càrrecs de Junta: proclamació de candidatures, hi haurà eleccions per al càrrec de Diputat/da Cinquè/ena el 15 desembre

28/11/2016

Un cop tancat el període de presentació de candidatures, han formalitzat la seva candidatura als càrrecs que cal elegir els següents col·legiats:

 

  • Pel càrrec de DIPUTAT SEGON: Antoni Ordoño Pino

 

  • Pel càrrec de DIPUTADA QUARTA: Susanna Vilaseca Hoyas

 

  • Pel càrrec de TRESORER: Josep Boada Batalla

 

  • Pel càrrec de SECRETARI: Pere Molina i Bosch

 

Atès que només s’ha presentat una candidatura per cadascun d’aquests càrrecs, en aplicació del què diu l’article 37 dels Estatuts col·legials, la Junta de Govern acorda que queden designats els presentats per als seus respectius càrrecs, sense necessitat de celebrar per escollir aquests càrrecs concrets les eleccions convocades pel dia 15 de desembre de 2016.

 

Ara bé, pel càrrec de DIPUTAT/DA CINQUÈ/ENA s’han presentat dues candidatures, que relacionem per ordre alfabètic:

 

  • Víctor Muñoz Casalta
  • Ana M. Velasco Vega

 

Acreditant-se que ambdós candidats compleixen els requisits legals establerts als Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa, queden oficialment proclamats com a candidats a les eleccions per al càrrec de DIPUTAT/DA CINQUÈ/ENA que se celebraran el proper 15 de desembre de 2016, segons l’acord de convocatòria d’eleccions.