El TJUE confirma que els jutges espanyols han d’aplicar la limitació dels interessos de demora dels préstecs hipotecaris

05/02/2015

La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, contra Unicaja Banco i Caixabank, dictada el passat 21 de gener de 2015, ha declarat que la disposició transitòria 2a de la Ley 1/2013 es una disposició d’aplicació obligatòria que no s’oposa al Dret de la Unió Europea.

Dins aquesta DT2a de la Ley 1/2013, com recordareu, es regula el procediment per aplicar la limitació dels interessos de demora d’hipoteques constituïdes sobre habitatge habituals.

Així doncs, el TJUE ha entès que la DT2a  de la Ley 1/2013 no concedeix al jutge nacional una facultat moderadora de la clàusula abusiva que resulti contrària a la jurisprudència europea, sinó que imposa al jutge nacional una obligació de moderació que resulta conforme a aquesta jurisprudència.