El nostre Col·legi es posa a disposició dels refugiats

02/09/2015

 

L’Icater considera que la crisi migratòria que s’està produïnt a la UE és denunciable per a la negativa dels Estats de donar asil als refugiats de països en greu conflicte i se suma a la resta d’entitats que rebutgen i condemnen el paper dels mandataris de la UE per atendre i resoldre aquesta situació, contrari a les normes europees d’asil i refugi, tot demanant a les autoritats competents que actuïn de forma ràpida per garantir els drets d’aquestes persones.

 

L’Icater insisteix en què els Estats de la UE estan obligats a donar assistència als refugiats i persones desplaçades d’acord amb el Dret de la Unió. Per aquest motiu, tots els Estats de la Unió estan cridats a donar suport i posar en pràctica les decisions de les institucions de la UE dirigides a donar resposta a la situació dels centenars de milers de refugiats que han aconseguit arribar a Europa en el seu camí de fugida del seu país, un país en conflicte.

 

“L’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans consagra el dret de tota persona a buscar asil i gaudir del mateix en qualsevol país, en cas de persecució; dret que es reconeix també a l’article 13.4 de la Constitució Espanyola i desenvolupat per la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret a l’asil i de la protecció subsidiària. Així mateix, també la Carta de Drets Fonamentals de la UE al seu article 18 garanteix el dret a l’asil dins del respecte a les normes de la Convenció de Ginebra de 28 de juliol de 1951 i del Protocol de 31 de gener de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats i de conformitat amb el Tractat de la UE i el Tractat de Funcionament de la UE; diferents directives desenvolupen aquest dret. No és de rebut que els Estats membres de la UE, com és el cas d’Espanya, es neguin a complir amb les solucions proposades des de les institucions europees per tal d’acollir aquestes persones desplaçades, com tampoc ho és que hi imposin condicions. Cal recordar als Estats que aquesta conducta incomplidora, pot comportar la comissió d’un crim internacional”.
L’Icater, doncs, vol mostrar el seu rebuig a com s’està donanr resposta a aquesta situació de crisi migratòria. Alhora, l’ICATER posa a disposició els seus mitjans d’assessorament legal a aquestes persones refugiades que puguin arribar a les poblacions dels nostres partits judicials, així com també a les institucions de les mateixes amb les quals vol col·laborar i treballar conjuntament per a l’abordatge d’una problemàtica que tots estem cridats a solucionar.