El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia signen el protocol d’actuació per posar en marxa el Torn d’Ofici especial per a la gent gran

19/05/2015

El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia van signar ahir el protocol d’actuació per a la posada en marxa del servei de torn d’ofici específic per a persones grans i vulnerables, dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

 

El protocol determina els supòsits en els quals serà procedent designar advocats d’aquest torn d’ofici específic, destinat a persones majors de 65 anys que es trobin en situacions de vulnerabilitat i que precisin d’actuacions lletrades per a la defensa dels seus interessos.
Entre les actuacions que es tractaran dins aquest Torn destaquen la denúncia de delictes comesos per abandó, lesions, vexacions, estafes, apropiacions indegudes o amenaces dins l’àmbit familiar, personal o institucional. També serà objecte de denúncia el no-compliment dels deures legals d’assistència de la tutela, l’abandonament d’una persona declarada incapaç o la no-prestació d’auxili a una persona gran que es trobi desvalguda. Les reclamacions judicials contra resolucions administratives referents al reconeixement del grau de dependència també seran derivades a aquest nou servei, quan es detecti situació de vulnerabilitat.

 

Més informació? Vegeu la Circular 35/2015