Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Contactes del Col·legi

Al Col·legi treballem per atendre les consultes i per facilitar la feina dels col·legiats i l’atenció al públic.

A continuació trobareu les àrees de treball, telèfon i adreces de correu electrònic de cadascun dels membres del personal perquè us pugueu adreçar a la persona més adient per resoldre la vostra petició. Recordeu que el número de telèfon general del Col·legi és el 937801366 i el número de fax és el 937330667.

 

Si voleu saber què pot fer el Col·legi per vosaltres, us recomanem que consulteu el Catàleg de Serveis, dins l’apartat Serveis als Col·legiats.

 

A qui m’he de dirigir per una consulta/tràmit sobre..?

Atenció al públic - SOJ Rubí

Montse Balagué rubi@icater.org

Tel. 93 5881157

Atenció al públic - SOJ Terrassa

Assun Adell  tersoj@icater.org

Tel. 93 7332410

Biblioteca

Mònica Giménez biblioteca@icater.org

Sandra Núñez documentacio@icater.org

Tel. 93 7801377

Butlletí de Comunicació

Sandra Núñez documentacio@icater.org

Tel. 93 7801377

Cemicat

Elvira Puig cemicat@icater.org

Tel. 93 7801366

Col·legiacions

Assun Adell gestio@icater.org

Tel. 93 7801366

Comissions

Elvira Puig secretaria@icater.org

Tel. 93 7801366

Comptabilitat

Dolors Álvarez comptabilitat@icater.org

Tel. 93 7801366

Deontologia

Esther Ruiz deontologia@icater.org

Tel. 93 7801366

Escola de Pràctica Jurídica

Mònica Giménez escola@icater.org

Tel. 93 7801377

Formació continuada

Esther Ruiz formacio@icater.org

Tel. 93 7801366

Gestió admin. expedients SOJ

Carme Fortes ejg@icater.org

Tel. 93 7893931

Guàrdies

Eulàlia Martínez toad@icater.org

Tel. 93 7801366

Justificacions Torn d'Ofici

Eulàlia Martínez toad@icater.org

Tel. 93 7801366

Liquidacions Torn d'Ofici

Eulàlia Martínez toad@icater.org

Tel. 93 7801366

Mútues

Assun Adell gestio@icater.org

Tel. 93 7801366

Registre General

Elvira Puig secretaria@icater.org

Tel. 93 7801366

Web

Sandra Núñez documentacio@icater.org

Tel. 93 7801377