E-Justícia.cat: presentació de demandes a través del mòdul TTA (Tramitació Telemàtica d’Assumptes) i presentació d’escrits a través del sistema RED – més detalls

22/12/2015

 

El Departament de Justícia ens ha fet arribar un document en el qual, a banda de confirmar el calendari d’implementació de la Justícia Zero Papers que us vam comunicar a través de la Circular 74/2015, s’expliciten alguns detalls que us interessarà conèixer de cara la presentació de demandes via E-Justícia.cat (TTA, Tramitació Telemàtica d’Assumptes) i també per a la presentació d’escrits, també dins E-Justícia.cat però pel sistema RED (per a la presentació d’escrits de tràmit).

 

Els documents que hem rebut els trobareu a l’apartat de la web Serveis als Col·legiats/Justícia Zero Papers (subsecció E-Justícia.cat), un apartat que esperem es converteixi per vosaltres en la referència per a les consultes sobre aquestes qüestions.